Sådan kan du støtte LPTSD

Din støtte er vigtig for os, og for andre.

Hjælp søges!

Er du professionel behandler/rådgiver, og kunne du tænke dig at gøre en kæmpe forskel for vores medlemmer? Vi forsøger at skabe et trygt sted for folk med PTSD, og har du lyst til at bistå med faglig rådgivning til vores medlemmer, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi forventer, at du er fagprofessionel og kan bevise dette. En høj grad af arbejdsetik er en forudsætning, og vi forventer, at du yder hjælpen af et rent hjerte, fordi du ønsker at gøre en forskel for andre. Kontakt os på mail, hvis du har ønsker en dialog om, hvad du kan tilbyde, og hvad vi har brug for.

Lokale ambassadører

Der søges frivillige lokalambassadører strategisk placeret rundt i landet. Selvom det er en frivillig forening, forventer vi, at du som lokalambassadør har tid og lyst til at engagere dig i vores foreningsliv. Har du erfaring indenfor foreningsarbejde, er det et kæmpe plus. Du skal regne med regelmæssig kontakt til styregruppen under Landsforeningens bestyrelse, og herudover vil der være fysiske og online møder efter behov. Med respekt for dine eventuelle udfordringer forventer vi stabilitet indenfor foreningens trygge rammer, og at du deltager aktivt i foreningens formål. Vi tilbyder et trygt, positivt miljø, hvor der er plads til alle. Du vil få hjælp til at bringe dine kompetencer i spil og måske endda opdage nye kompetencer. Dine arbejdsopgaver er at være den lokale kontakt i forbindelse med begivenheder for brugere i dit område, at hjælpe foreningen med at finde egnede lokaler til foredrag og møder og at være den ansvarlige for lokalgruppen. Vi håber at høre fra dig, hvis du er interesseret i ovenstående og brænder for at hjælpe andre mennesker med PTSD og pårørende samt har overskud til at gøre en forskel. Hvis det er tilfældet, så send fluks en mail til info@landsforeningenforptsd.dk Mærket ” Lokal ambassadør”

Frivillige

Som frivillig, vil du indgå i et team, under vores lokale ambassadører, som er dem, der sørger for at vores forening også lokalt drives ud fra de udstukne retningslinjer fra Landsforeningen. Det er dig, der kan være den, der sørger for kaffen eller at lokalet er booket eller meget andet, som gør at vores lokale afdelinger under foreningen fungerer efter hensigten. Her er det ikke vigtigt, om du har den store erfaring, mere at du har hjertet på rette sted og enten kun er lidt “ramt” eller er pårørende eller bare vil hjælpe andre og har lyst til at gøre en forskel. Lyder det som noget for dig, så send os en mail med lidt oplysninger om dig selv, hvad du er god til, og hvad du måske er knap så god til, hvilken by du bor i, og om du er mobil, hvis det nu er byen et stykke væk vi har aktiviteter i. Vi glæder os til at modtage din mail info@landsforeningenforptsd.dk Mærket ” frivillig”

Foredragsholdere

Der søges foredragsholdere, som er vant til at fortælle om at være ramt af PTSD eller være pårørende eller noget helt andet som du, evt som behandler tænker medlemmer af en forening som vores mangler at høre noget om. Send os gerne en mail med dine oplysninger og en hilsen samt oplysninger om, hvad du kan tilbyde af foredrag. Du må også meget gerne sende noget fra dit foredrag i en fil, via www.wetransfer.com. Send en mail til info@landsforeningenforptsd.dk Mærket “foredrag”

Mødefaciliteter mv.

Vi hører gerne fra dig, hvis du kan tilbyde gode mødefaciliteter og/eller overnatningsmuligheder centralt rundt om i landet. Ønsker du at støtte os med fx drikke- og fødevarer, på vores mødeaktiviteter og den daglige drift i Køge-området eller ved vores landsdækkende aktiviteter, hører vi også meget gerne fra dig. Send en mail til info@landsforeningenforptsd.dk Mærket “lokaler/forplejning”

Din historie

Har du lyst til at fortælle os din egen historie med PTSD? Vi er interesseret i at høre om og formidle gode som dårlige erfaringer fra oplevelser med – eller håndtering af – PTSD. Det kan være på arbejdspladsen, i hjemmet, socialt, på indkøb, ferie og ture eller i helt andre sammenhænge.

Afhængigt af hvem du er og hvor du bor, kan du måske skrive til hjemmesiden eller berette om det ved en af vores samlinger.
Hvis du foretrækker, at vi skriver om din oplevelse, kan vi, når vores redaktions ressourcer tillader det, tilbyde enten en summering eller andre gange en lidt mere detaljeret beskrivelse af vores samtale. Du får altid 1 uge til at kommentere på sådan en tekst, inden vi lægger den op. Alle indlæg vil normalt fremstå anonyme og uden anbefaling af medikamenter mv.

Merchandise

Vi kan være interesseret i et samarbejde omkring merchandise, hvis du vil støtte os med særligt fordelagtige priser.


Direkte økonomisk støtte

Ønsker du at støtte os direkte, kan det ske med bankoverførsler til reg.nr. 5368 konto 02488329.
Beløb kan eventuelt øremærkes til særlige formål.