PTSD og Arbejdsliv

En PTSD-hjerne er en hjerne i en forhøjet stresstilstand.

Man tåler derfor færre belastninger, før man reelt overbelastes og får forværret sine symptomer og/eller udvikler en depression eller andre lidelser oveni PTSD´en.

Mange med PTSD må sygemelde sig i en kortere eller en længere periode, da de er så ramt af deres symptomer, at de ikke kan passe et arbejde. Nogle føler sig raske nok til at fortsætte på arbejdet men oplever, at det er svært.

Manglende eller afbrudt søvn går udover trivslen og tærer på overskuddet til at arbejde. Sammen med de kognitive problemer, som mange PTSD-ramte oplever, bliver det pludseligt svært at klare vante opgaver.

 • Man er længere tid om at forstå en besked eller lære nye ting.
 • Man kan glemme, hvad man er i færd med eller lige har gjort.
 • Måske får man besvær med at formulere sig eller multitaske, helt ned til at det kan være svært at tage noter under et møde, samtidig med at man skal høre, hvad der bliver sagt.
 • Det bliver svært at have flere bolde i luften samtidig, og man har måske sværere ved at holde fokus, når man er i et rum med flere samtaler i gang ad gangen. Arbejder man eksempelvis i et køkken, kan det pludselig være svært at have gang i flere gryder ad gangen
 • Man får svært ved at huske ordrer, beskeder og aftaler.
 • Måske er man blevet mere støjfølsom, og kan ikke tænke i det, der nu opleves som forstyrrende larm, som man før knapt bemærkede.
 • Er ens hjerne virkelig presset i situationen, kan man opleve at glemme bevægelser i en procedure, man har udført mange gange.
 • Grundet hjernens væren på overarbejde og på vagt, har man brug for forudsigelighed. Man er mere sårbar overfor ændringer i procedurer, aftaler og arbejdsopgaver.

Kolleger, ledelsen og samarbejdspartnere kan opleve følgende ændringer hos den PTSD-ramte:

 • Den ramte er blevet mindre fleksibel.
 • Man er længere tid om løse opgaver, end man plejer at være.
 • Irritabilitet og vredesudbrud kan blive en følge af den øgede stressfølelse, vagtsomhed og manglende søvn, og der kan opstå konflikter, så man opleves mindre samarbejdsdygtig, urimelig og uforudsigelig.

Den PTSD-ramtes tanker kredse om det oplevede traume, eller han/hun er så angst og så meget på vagt, at det er svært at holde ud at være blandt andre mennesker ret længe ad gangen.

PTSD kan medføre en trang til isolation, hvilket delvist skyldes, at ens følelsesliv kan ændres. Det kan dog også ses som et udtryk for et behov for ro, og et middel for at få nervesystemet i bero.

Alt i alt bliver man mere stresset, end man plejer at blive, og man får sværere ved at lægge stressen fra sig, når man har fri.

Læs mere om symptomerne her:

https://landsforeningenforptsd.dk/beskrivelse-af-symptomer/

Tal med din tillidsmand om, at du er ramt af PTSD og find ud af hvilke ting, der skal oplyses til arbejdspladsen, så kolleger/chefer kan udvise forståelse. Måske kan dit arbejde tilrettelægges på en måde, så du fortsat kan yde dit bedste på jobbet.

For syg til at arbejde

Hvis man ikke kan passe sit arbejde, skal man kontakte egen læge, fagforening og kommune, så man kan oplyses om pligt, rettigheder og muligheder for hjælp. Det er vigtigt at en delvis sygemelding kan for nogle være en god løsning. Andre kommer sig bedst efter en periode med en fuldtidssygemelding.

En sygemelding er i sig selv en stressende og uvis situation at stå i. Mange bliver ramt på identitetsfølelsen og tvivler på sig selv. Man bekymrer sig om fremtiden, både i.f.t. ens økonomi, arbejdsevne og livskvalitet. Mange døjer desuden med opslidende og uhensigtsmæssige følelser af skyld, skam og mindreværd.

Det er vigtigt at huske på, at man ikke selv har valgt at få PTSD. Tal med andre om, hvad det er, du slås med. Andre kan ikke se på dig, hvad du lider af. Søg hjælp og husk, at du kan få et bedre liv efter behandling og ved at tilrettelægge dit liv, så du tager mere hensyn til din PTSD. Hold ikke dine følelser inde, men tal med dine nærmeste, dine kolleger, din læge eller andre behandlere og søg evt. forståelse hos ligesindede.

For nogle bliver PTSD´en en mulighed for at sadle om og skifte arbejdet ud med et mindre krævende job, evt. med et mindre timeantal. Nogle får tildelt flexjob eller førtidspension. Husk, at en tilkendt førtidspension ikke er en livstidsdom, og at du stadig må have en lille arbejdsindkomst ved siden af.

Forhør dig om dine rettigheder og pligter i din kommune.

Du kan derudover søge gratis, juridisk rådgivning indenfor det sociale område, bl.a. her:

Links og telefonnumre