Livet med PTSD

PTSD er en kronisk stresslidelse, som påvirker livet og hverdagen for både den ramte og de pårørende. Hvor svær Ptsd man har, afhænger af hvor hårdt ens hjerne er ramt. Udover selve lidelsens sværhedsgrad, har det også betydning, hvilke øvrige livsvilkår, der er omkring den ramte.

Man får en række udfordringer i forhold til hukommelse og andre kognitive funktioner, man sover dårligere, er mere vagtsom, får flashbacks og har tendens til undvigelse, og ens reaktioner og begrænsninger kan være svære at forstå – for både de nærmeste, for venner, kolleger, samarbejdspartnere, kolleger og andre.

Ydre belastninger forværrer PTSD´ens symptomer.

PTSD er et ekstra livsvilkår, man skal forholde sig til, sammen med de sorger og glæder, ressourcer og problemer, man ellers har.

Accept af, at man har fået PTSD er et vigtigt skridt på vejen mod at leve godt med sin PTSD. Viden om og forståelse for sygdommen er afgørende, både hos den ramte selv og fra omgivelserne.

Behandling er nødvendig og skal afstemmes med, hvad man kan tåle, på et givent tidspunkt ift at arbejde med sine traumer.

Pres udefra og stressede situationer forværrer PTSD-symptomerne.

Ro og hvile er afgørende.

Læs mere her