Hvad er PTSD?

 • PTSD er en stressrelateret psykisk lidelse, som opstår efter traumeoplevelser.
 • PTSD står for: Post-Traumatisk Stress Disorder
 • På dansk: Posttraumatisk stress syndrom


Symptomer

 • Flashbacks
 • Undgåelse
 • Vagtsomhed
 • Personlighedsforandring
 • Hukommelse- og koncentrationsbesvær


Årsager til og forekomst af PTSD

PTSD kan opstå efter en eller flere katastrofeoplevelser, hvor man har oplevet livsfare for sig selv eller andre: ulykker, krig, overfald: vold, voldtægt, røveri, frihedsberøvelse mm.

De fleste, som har været udsat for traumatiske oplevelser, har symptomer i dagene og ugerne efter, hvorefter de aftager igen. Men omkring 8 procent af mænd og 20 procent af kvinder med oplevede traumer udvikler egentlig PTSD. Ca. en tredjedel af disse udvikler den kroniske form.

Ved kronisk PTSD kan man have perioder med færre symptomer og perioder med alvorligere/konstante symptomer.


Lidelser, der minder om PTSD

 • Kompleks PTSD ( Beskrives i ICD-11-diagnoseliste, som implementeres i 2022)
 • Akut belastningsreaktion


Lidelser, der ofte forekommer samtidigt med PTSD

 • Depression
 • Angstlidelser