Komplekst-PTSD

Hvad er komplekst PTSD

 • K-PTSD er en stressrelateret psykisk lidelse, som opstår efter gentagne traumeoplevelser eller længevarende omsorgssvigt.
 • K- PTSD står for: Complex Post-Traumatisk Stress Disorder
 • På dansk: Kompleks PTSD / komplekst post traumatisk stres lidelse

Symptomer

 • Flashbacks
 • Undgåelse
 • Vagtsomhed
 • Forstyrret følelse regulering
 • Negativ selvforståelse
 • Relationsforstyrrelse

Årsager til K-PTSD og afgrænsning ift. almindelig PTSD

Der kan ved K-PTSD som ved almindelig PTSD være en udløsende traumatisk begivenhed, med en oplevelse af at være i livsfare. Modsat almindelig PTSD kan der ved K-PTSD også være tale om gentagende livstruende eller skadelige situationer, vedvarende traumeoplever eller gentagende omsorgssvigt. Det kan være svært at pege på en enkelt udløsende årsag, og ofte starter de traumatiserende omstændigheder i barndommen. Det er dog ikke altid tilfældet: senere gentagende traumatiserende begivenheder kan også udløse K-PTSD. Ved almindelig PTSD skal der foreligge mindst én udløsende traumatisk begivenhed med oplevet livsfare, hvorimod K-PTSD kan stilles alene ud fra symptomerne.

Ved K-PTSD skal symptombilledet fra almindelig PTSD være til stede:

 • Flashback
 • Undvigelse
 • Vagtsomhed

Samtidig med de følgende 3 symptomer:

 • Forstyrret følelsesregulering
 • Negativt Selvbillede
 • Relationsforstyrrelse


Lidelser, der minder om K-PTSD

 • Almindelig PTSD
 • Borderline personlighedsforstyrrelse


Lidelser, der ofte forekommer samtidigt med K-PTSD

 • Depression
 • Angstlidelser