Folder om LPTSD

Vil du os hjælpe med at udbrede kendskab til PTSD samt til vores landsforening Det kan du gøre ved at uddele foldere i dit lokalområde hos læge, jobcenter m.fl.

Det er en stor hjælp for foreningen at få delt vores folder ud, så kendskabet til PTSD eller det at være pårørende til en med PTSD bliver udbredt. Sørg dog altid for, at der er givet tilladelse til at lægge LPTSD folder, ellers falder det tilbage på vores forening negativt.

Her kan du downloade og udskrive en info folder om PTSD og landsforeningen.