Diagnosticering af (K) PTSD

En PTSD-diagnose er en psykiatrisk diagnose, og både PTSD og kompleks PTSD er kategoriseret under stresslidelserne.

Følgende fagpersoner kan give dig diagnosen:

  • egen læge. Han vil dog oftest nøjes med at screene dig for PTSD for så at henvise dig til en egentlig udredning.
  • en privatpraktiserende psykiater
  • en psykiatrisk sygehusafdeling
  • en psykiater i behandlingsregi

Kan en psykolog give mig diagnosen?

En autoriseret klinisk psykolog har mulighed for at diagnosticere, eksempelvis forventes det, at psykologer i psykiatrien kan diagnosticere, eventuelt under supervision af en erfaren kollega.

Specialpsykologer kan varetage diagnosticeringsopgaven selvstændigt. Psykologer kan altså godt stille en PTSD-diagnose, når de har den rette uddannelse og erfaring.

Er man sygemeldt og under en afklaring af ens erhvervsevne, vil kommunen typisk bede en psykiater om at udtale sig om hhv diagnose og prognose ift erhvervsevnen.

Andre fagpersoner

Der findes andre fagpersoner, der kan genkende og behandle PTSD og indgå i et team, hvis observationer ligger til grund for en diagnose-afklaring. Det drejer sig bl.a. om sygeplejesker og lignende, der arbejder indenfor psykiatrien eller er ansatte på psykiatriske behandlingstilbud.