Børn med PTSD

Børn med PTSD har de samme symptomer som voksne

 • Flashbacks
 • Undgåelse
 • Vagtsomhed

PTSD´en kan medføre en personlighedsændring, hukommelses- og koncentrationsbesvær

Tegn på PTSD kan komme lidt anderledes til udtryk hos børn. Nogle gange ser man ikke det primære symptom først men opdager en ændret adfærd, der dækker over eller udspringer fra de primære symptomer.

Flashbacks medfører, at barnet:

 • har mareridt
 • ikke vil i seng om aftenen
 • har svært ved at sove alene
 • har en afbrudt søvn
 • kan reagere kraftigt ved sansemæssige oplevelser, der minder om traumet
 • Det yngre barn kan gentage det oplevede traume i sine lege
 • Det større barn kan blive optaget af ting, der minder om traumet og søge farlige situationer, for ubevidst at søge at genspille traumet

Undgåelse viser sig ved, at barnet:

 • ikke vil i skole
 • trækker sig fra aftaler med sine kammerater
 • ikke vil deltage i ting, der før var spændende
 • ikke vil besøge bestemte personer eller steder
 • trækker sig mere til sit værelse end vanligt

Vagtsomhed viser sig ved, at barnet:

 • er mere irritabel end vanligt
 • kommer op at skændes eller slås med andre
 • bliver mere forskrækket
 • virker mere følsom og ængstelig end vanligt
 • kan udvikle angst

Personlighedsforandringer, hvor barnet:

 • bliver mere indadvendt og stille eller på anden måde ændrer personlighed
 • mister interessen for fritidsaktiviteter
 • føler vrede og evt hævnlyst
 • kan føle skyldfølelse og selvhad
 • kan få selvmordstanker eller føle trang til selvskade
 • kan udvikle angst, depression og andre psykiske lidelser
 • kan have psykosomatiske reaktioner som mavepine, hovedpine eller andet. Det er vigtigt at få afdækket via egen læge, om symptomerne skyldes fysisk sygdom eller skal ses som en stressreaktion
 • Det lille barn kan gå i stå i sin udvikling eller regrediere til et tidligere stadig og blive mere pylret og afhængig af sine forældre
 • Hos større børn/unge ses evt. udvikling af misbrug

Hukommelse- og koncentrationsbesvær, hvor barnet:

 • får svært ved at koncentrere sig
 • får problemer med hukommelse og indlæring
 • synes at forsvinde mere ind i sin egen verden/virker mere fjern end vanligt

Traumeoplevelser, der kan udløse PTSD hos børn:

Ulykker, vold, seksuelle overgreb, sult, krig og andre katastrofer, voldsomme tab og svær mobning. Ca 15% af børn, der har oplevet svære traumer, udvikler symptomer på PTSD.

Risikoen for at udvikle PTSD øges, jo mere alvorligt traumet er, og jo flere traumer barnet eller den unge oplever. Andre psykiske lidelser samt hjerneskader kan øge risikoen for at udvikle PTSD efter en traumeoplevelse. Tidlige traumer kan ved re-traumatisering øge risikoen for udvikling af PTSD. Diagnosen Kompleks PTSD ses ofte ved langvarige tilstande eller gentagende traumer, ofte startende i barndommen.

Hvor får man hjælp?

 • Egen læge kan screene for PTSD og henvise barnet/den unge til en psykolog med erfaring i krisereaktioner.
 • PTSD-diagnosen gives ud fra en samtale med barnet og omsorgspersonerne.
 • Er der tale om svære symptomer kan egen læge henvise til børne- og ungdomspsykiatrien.

Hvis du er barn eller ung og tror du har PTSD, er det vigtigt, du taler med dine forældre eller andre voksne om det. Du kan få hjælp til at få det bedre. Det hjælper at tale om det, og skal du have behandling, kan din læge kan henvise dig til det rette sted.