PTSD: Beskrivelse af symptomer


Flashbacks

 • Flashback er en genoplevelses-oplevelse af et traume.
 • Flashbacks kan trigges af ting, der minder én om traumet; det kan være en lyd, en lugt, en situation, en følelse mm.

  Genoplevelses-oplevelsen kan forekomme som:
  • Ubehagelige, påtrængende minder, der vækker angst
  • Følelser og sanseoplevelser
  • Mareridt
  • Forvrængede oplevelser af virkeligheden


Undvigelsesadfærd

 • En stærk trang til at undgå det, der minder om traumet: film, nyhedsudsendelser, situationer, steder, relationer, årsdage for traumet mm.
 • Man gør, hvad man kan for at undgå at stå i samme situation, som man stod i, da man var udsat for et traume. Det kan være en konkret situation, man vil undgå, men det kan også være følelse af angst eller andre følelsesmæssigt svære reaktioner, man vil undgå
 • Fokus på at undgå alt, der kan give en følelse af fare, undertrykkelse, tvang og kontroltab.


Vagtsomhed
Kroppen er i en stresstilstand med øget alarmberedskab, hvilket kan vise sig ved:

 • Tendens til forskrækkes nemt og fare sammen ved den mindste lyd
 • Øget irritabilitet og vredesudbrud
 • Manglende søvn
 • Tendens til mistro
 • Lyd-/støjfølsomhed: lavere tolerance overfor høje lyde, gentagende lyde eller flere forskellige lyde på én gang
 • Stressfølelse i kroppen, evt med muskelspændinger, påvirket puls og åndedræt mm


Personlighedsforandring
Man kan ændre personlighed og have svært ved at kende sig selv

 • Overdrevne følelsesmæssige reaktioner, hvor man reagerer kraftigere på ting end før, tager ting mere nært og er grådlabil
 • Manglende følelser, tomhed og ligegyldighed ift ting, man tidligere har interesseret sig for samt ift sine nærmeste relationer
 • Trang til at isolere sig


Hukommelses- og koncentrationsbesvær
En stresset hjerne, der er i forhøjet alarmberedskab, rammes også på de kognitive funktioner. Det kan eksempelvis vise sig ved følgende:

 • Besvær med at huske dele af traumer
 • Problemer med korttidshukommelsen; man glemmer det, der lige er sket, sagt, gjort eller aftalt
 • Besvær med at formulere sig og huske ord
 • Koncentrationsbesvær: man kan opleve besvær med at læse, udføre almindelige dagligdagsopgaver, føre en samtale eller andet. Man afledes og forstyrres let, og man kan have svært ved flere lyde på én gang
 • Besvær med at multitaske, eksempelvis føre en samtale samtidig med, at man kører bil. Besvær med at have flere gryder i gang ad gangen under madlavning eller lign.
 • Manglende overblik og besvær med at organisere, planlægge og strukturere, holde orden og overholde deadlines og aftaler
 • Udtalt kognitiv udtrætning af få, mindre opgaver