Beskrivelse af symptomer Komplekst PTSD


Flashbacks

 • Flashback er en genoplevelses-oplevelse af et traume.
 • Flashbacks kan trigges af ting, der minder én om traumet; det kan være en lyd, en lugt, en situation, en følelse mm.
 • Genoplevelses-oplevelsen kan forekomme som:
  • Ubehagelige, påtrængende minder, der vækker angst
  • Følelser og sanseoplevelser
  • Mareridt
  • Forvrængede oplevelser af virkeligheden

Undvigelsesadfærd

 • En stærk trang til at undgå det, der minder om traumet: film, nyhedsudsendelser, situationer, steder, relationer, årsdage for traumet mm.
 • Man gør, hvad man kan for at undgå at stå i samme situation, som man stod i, da man var udsat for et traume. Det kan være en konkret situation, man vil undgå, men det kan også være følelse af angst eller andre følelsesmæssigt svære reaktioner, man vil undgå
 • Fokus på at undgå alt, der kan give en følelse af fare, undertrykkelse, tvang og kontroltab.


Vagtsomhed

Kroppen er i en stresstilstand med øget alarmberedskab, hvilket kan vise sig ved: Tendens til forskrækkes nemt og fare sammen ved den mindste lyd Øget irritabilitet og vredesudbrud Manglende søvn Tendens til mistro Lyd-/støjfølsomhed: lavere tolerance overfor lyde, gentagende lyde eller flere forskellige lyde på én gang. Stressfølelse i kroppen, evt. med muskelspændinger, påvirket puls og åndedræt mm.

Forstyrret følelsesregulering

 • Problemer med at rumme, regulere og udtrykke sine følelser
 • Besvær med at mærke følelser, en følelse af tomhed
 • Forstærkede og intense følelser, f.eks. i form af voldsom vrede eller angst
 • Tendens til at reagere enten indad med selvhad og selvdestruktiv adfærd
 • eller reagere udad og blive meget aggressiv

Negativ selvforståelse

 • Negativt billede af, hvilket menneske man er
 • En følelse af at være værdiløs og ikke værd at elske
 • En følelse af at være utilstrækkelig og uduelig
 • Skyldfølelse
 • Skam
 • Selvhad

Relationsforstyrrelse

 • Vedvarende problemer med at opretholde relationer
 • Svært ved at føle sig tæt med andre
 • Undgåelse af at komme andre nær
 • Undvigelse if.t sociale situationer
 • Tendens til at isolere sig
 • Mistillid til andre
 • Gentagne forsøg på at danne nye relationer, hvilket evt. lykkes, men ofte ikke varer ved eller bliver dysfunktionelt